WBSO Ontwikkelings subsidie, subsidies, subsidie, MijnSubsidie, WBSO, MKB
WBSO Ontwikkelings subsidie, subsidies, subsidie, MijnSubsidie, WBSO, MKB, MKB Subsidies, Subsidies voor ondernemers, ondernemers

Informatie over WBSO subsidie

Om innovatie en duurzaam ondernemen te stimuleren, bestaan er een groot aantal subsidies in Nederland en de Europese Unie. Een hiervan is de WBSO subsidie, of Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk subsidie. De WBSO helpt uw Midden- en Kleinbedrijf met het verlagen van financiƫle lasten van een Research en Development project. Wanneer een Nederlands bedrijf een onderzoeksproject uitvoert, bestaat de mogelijkheid om door middel van een WBSO subsidie de loonkosten te verlagen. Op deze wijze wordt innovatie en ontwikkeling binnen de branche gestimuleerd.

Een Research en Development project, ofwel Onderzoek en Ontwikkeling, beheerst het gehele verloop van de proces- en productinnovatie. Dit kan in de vorm van onderzoek zijn, maar ook in de implementatie van technologie in nieuwe producten. Het is belangrijk om nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen, om de concurrentiepositie van de Nederlandse branche te beschermen. Om deze reden kunnen bedrijven een tegemoetkoming krijgen in de kosten van het project, door middel van een WBSO subsidie.

Meer informatie over een WBSO subsidie vindt u op de website Rijksdienst voor ondernemend Nederland, voormalig Agentschap NL. Op deze website kunt u niet alleen uw subsidie aanvraag indienen, maar ook op de hoogte blijven van andere ondernemerszaken. Twijfelt u of u kans maakt op deze of andere subsidies? Gebruik de handige applicatie van de website MijnSubsidie.com, waarmee u kosteloos uw huidige kans op subsidie kunt berekenen. Zo bespaart u veel tijd en geld! U kunt bijvoorbeeld de kans op WBSO subsidies berekenen.

In de volgende video ziet u het gebruik van WBSO in de praktijk. Het bedrijf Volans Rowing heeft een compacte, lichte en stabiele roeiboot ontwikkeld. Door de WBSO subsidie zijn de loonkosten van R&D verlaagt, waardoor meer belastingvoordeel mogelijk is.

Wilt u als ondernemer ook gebruik maken van de WBSO? Het is van belang dat uw project aan een aantal voorwaarden voldoet, zoals een procesgericht technisch (wetenschappelijk) onderzoek. U kunt hierbij denken aan het ontwikkelen van een technisch nieuw product, proces of programma. U ontvangt bij de aanvraag eerst een S&O verklaring voor de WBSO. Eventueel kunt u hierna een RDA- beschikking aanvragen. Wij raden aan om de wettekst van de WBSO te lezen.

Doe nu de gratis de subsidie check

Wat is WBSO?
De WBSO subsidie helpt u als MKB'er met het verlagen van de kosten van uw innoverende Research & Development projecten.

WBSO Aanvragen?

De aanvraag van een subsidie is in het algemeen tijdrovend en ingewikkeld. De website Mijn Subsidie helpt u kosteloos met het berekenen van uw slagingskans op onder andere WBSO subsidies.

Subsidie